Posledné práce realizované a vytvorené vo Wordpress. One page web stránky, Portfólio služieb, Formuláre, Aplikácie , Woocommerce na mieru

Značka Import databázy produktov

Pri realizácii komplexného eshopu sme použili pôvodnú databázu produktov od výrobcu a prispôsobili lokalizácii na slovenskú verziu. Import upravenej databázy produktov na web stránke.