Prečo záleží na logu a značke?

Zviditeľnite svoju web stránku!

Každý vie, čo je to logo. Je to ten tvar, ktorý reprezentuje Vašu spoločnosť. Vytvorením jedinečného loga Vašej spoločnosti môžete získať pozornosť a lojalitu Vašich zákazníkov. Jednoducho povedané, kľúčovým faktorom k úspechu pre Vašu spoločnosť je Vaša značka. Ak chcete vytvoriť skvelú značku, musíte zistiť tri kľúčové pojmy:

­ Logo : ako ľudia vnímajú Vašu spoločnosť

­ Branding : akcie, ktoré urobíte na vytvorenie určitého obrazu Vašej spoločnosti

­ Identita značky : zbierka hmatateľných prvkov značky, ktoré spolu vytvárajú jeden obraz značky

Zakladáte si novú firmu a nemáte logo alebo vlastnú značku?. Vytvoríme Vám grafický návrh, ktorý môže mať variabilné využitie (vizitka, hlavička pre dokumenty, faktúry, nálepky na auto, tlač pozvánok, menovky, kancelárske potreby, podtlač textílie, reklamné predmety, …). Reklamné predmety s Vašim logom a značkou môžu slúžiť ako dar alebo pozornosť pre Vašich verných klientov. Grafický návrh loga a značky vieme vytvoriť na rôzne druhy podkladov (tmavé, svetlé, farebné,…) vo vektorovej kvalite.

Postup navrhovania loga

Jedinečné logo podľa Vašich predstáv v rôznych farebných prevedeniach

Prieskum a diskusia

Pred samotnou realizáciou loga, s klientom vopred  prediskutujeme všetky detaily grafického návrhu. Je dôležité si zadefinovať jeho zámer, tvar a obsah loga. Pri tvorbe samotného loga je potrebné upresniť farebný vzor (RAL), druh písma (Font) a rozloženie loga samotného. Snažíme sa odlíšiť klienta od konkurencie a preto je analýza konkurencie dôležitou súčasťou tvorby každého loga.

Náčrt

Začiatok tvorby každého loga sa väčšinou začína na papieri. Užitočnou technikou, ako zozbierať nápady, je brainstorming a následné vypísanie si kľúčových slov. Samozrejme, všetko závisí od konkrétneho projektu. Logo však v tejto fáze nekončí len na papieri. Aby bolo efektívne a využiteľné bez straty kvality, je podstatné, aby bolo zvektorizované. Aj v tejto časti tvorby loga sa dizajnér ešte „hrá“ s dizajnom a  zisťuje aké sú možnosti.

Prezentácia

Logo musí byť na prvý pohľad výstižné. Klientovi sú predstavené návrhy loga na odsúhlasenie v rôznych farebných prevedeniach podľa výberu.Di­zajn loga by mal byť pre­dov­šet­kým pris­pô­so­bený cha­rak­teru pro­duk­tov a slu­žieb, ktoré firma po­núka tak, aby oslo­vil cie­ľovú sku­pinu zá­kaz­ní­kov. Roz­ho­du­júcu úlohu však nehrá iba gra­fické spra­co­va­nie a typ písma, ale aj farba loga.

Farby a písmo

Preto s klientom už pred začiatkom tvorby loga diskutujeme o druhu písma a farbách, ktoré by mali byť použité v návrhu. Pre informácie sme vytvorili pre Vás vzorkovník základných odtieňov farieb (RAL).

Finálne logo

Hotový LOGO návrh obdržíte v troch farebných prevedeniach (podľa dohody), vo vektorovom a rastrovom formáte. LOGO návrh bude k stiahnutiu v zákazníckom účte.

Vytvorte si jedinečné logo alebo značku!

Kvalitné logo alebo značka prezentuje Vašu web stránku.

Vybrať službu
Váš košík