Prečo záleží na logu a značke?

Zviditeľnite svoju web stránku!

Každý vie, čo je to logo. Je to ten tvar, ktorý reprezentuje Vašu spoločnosť. Vytvorením jedinečného loga Vašej spoločnosti môžete získať pozornosť a lojalitu Vašich zákazníkov. Jednoducho povedané, kľúčovým faktorom k úspechu pre Vašu spoločnosť je Vaša značka. Ak chcete vytvoriť skvelú značku, musíte zistiť tri kľúčové pojmy:

­ Logo : ako ľudia vnímajú Vašu spoločnosť

­ Branding : akcie, ktoré urobíte na vytvorenie určitého obrazu Vašej spoločnosti

­ Identita značky : zbierka hmatateľných prvkov značky, ktoré spolu vytvárajú jeden obraz značky

Zakladáte si novú firmu a nemáte logo alebo vlastnú značku?. Vytvoríme Vám grafický návrh, ktorý môže mať variabilné využitie (vizitka, hlavička pre dokumenty, faktúry, nálepky na auto, tlač pozvánok, menovky, kancelárske potreby, podtlač textílie, reklamné predmety, …). Reklamné predmety s Vašim logom a značkou môžu slúžiť ako dar alebo pozornosť pre Vašich verných klientov. Grafický návrh loga a značky vieme vytvoriť na rôzne druhy podkladov (tmavé, svetlé, farebné,…) vo vektorovej kvalite.

Postup navrhovania loga

Jedinečné logo podľa Vašich predstáv v rôznych farebných prevedeniach

Prieskum a diskusia

Pred samotnou realizáciou loga, s klientom vopred  prediskutujeme všetky detaily grafického návrhu. Je dôležité si zadefinovať jeho zámer, tvar a obsah loga. Pri tvorbe samotného loga je potrebné upresniť farebný vzor (RAL), druh písma (Font) a rozloženie loga samotného. Snažíme sa odlíšiť klienta od konkurencie a preto je analýza konkurencie dôležitou súčasťou tvorby každého loga.

Náčrt

Začiatok tvorby každého loga sa väčšinou začína na papieri. Užitočnou technikou, ako zozbierať nápady, je brainstorming a následné vypísanie si kľúčových slov. Samozrejme, všetko závisí od konkrétneho projektu. Logo však v tejto fáze nekončí len na papieri. Aby bolo efektívne a využiteľné bez straty kvality, je podstatné, aby bolo zvektorizované. Aj v tejto časti tvorby loga sa dizajnér ešte „hrá“ s dizajnom a  zisťuje aké sú možnosti.

Prezentácia

Logo musí byť na prvý pohľad výstižné. Klientovi sú predstavené návrhy loga na odsúhlasenie v rôznych farebných prevedeniach podľa výberu.Di­zajn loga by mal byť pre­dov­šet­kým pris­pô­so­bený cha­rak­teru pro­duk­tov a slu­žieb, ktoré firma po­núka tak, aby oslo­vil cie­ľovú sku­pinu zá­kaz­ní­kov. Roz­ho­du­júcu úlohu však nehrá iba gra­fické spra­co­va­nie a typ písma, ale aj farba loga.

Farby a písmo

Preto s klientom už pred začiatkom tvorby loga diskutujeme o druhu písma a farbách, ktoré by mali byť použité v návrhu. Pre informácie sme vytvorili pre Vás vzorkovník základných odtieňov farieb (RAL).

Finálne logo

Hotový LOGO návrh obdržíte v troch farebných prevedeniach (podľa dohody), vo vektorovom a rastrovom formáte. LOGO návrh bude k stiahnutiu v zákazníckom účte.

Vypracujte si cenovú ponuku služieb pre tvorbu grafických návrhov

Poskladajte si web stránku

Získajte okamžitú cenovú ponuku na tvorbu web stránok a jej služieb. Stačí si vybrať požadované služby a my Vám poskytneme okamžitý odhad ceny.

Poďme na to!

0$

Ďakujeme za objednávku služieb, budeme Vás čoskoro kontaktovať.

Výber verzie web stránky

Ak potrebujete aby Vaša stránka bola stále trendy, alebo potrebujete súčasne používať dve rovnaké verzie, máte na výber

Vaša web stránka alebo služba

Web stránka alebo služba je kompletná. Ak ste sa rozhodli pre jej realizovanie pokračujte a dokončite objednávku.

+Vývojová verzia web stránky na 1 mesiac

Vývojová verzia slúži prevažne na plynulý chod a vývoj web stránky. Pravidelné aktualizácie a inštalácia nových doplnkov a vylepšení na 1 mesiac

+Duplicitná verzia web stránky

Duplicitná verzia web stránky, môže slúžiť ako klon pôvodnej web stránky.

Ak chcete pokračovať, musíte vybrať položku

Ďalši krok

SEO


+49€ na 1 stránku


+99€ na 1 mesiac


+200€ na 1 stránku


+300€ na 1 stránku


+99€ na 1 stránku


+49 na 1 stránku (Presmerovanie ,nefunkčné odkazy- 404, https)


+49€


+49€


+49€ na 1 mesiac


+199 na 1 mesiac

Facebook - Reklamná kampaň

od +99€ na 1 mesiac

Ak chcete pokračovať, musíte vybrať položku

Ďalši krok

Tvorba a úprava obsahu


+99€ na 1 stránku


+49€ 1hod.


+49€ za 1 článok


+99€ na 1 stránku


+49€ 1hod.


+49€ za obrázok (vektor)


+29€ na 1 stránku

Ak chcete pokračovať, musíte vybrať položku

Ďalši krok

E-Shop


od +3€

od +3€ za 1 variabilný produkt

od +3€ za jeden produkt

Ak chcete pokračovať, musíte vybrať položku

Ďalši krok

Detaily web stránky


+ 100€ za 1 hlavnú stránku

+€49 za 1 Podstránku

+€29 za 1 Variabilné Menu


+ 50% z ceny (realizácia do 10 pracovných dní)

Ak chcete pokračovať, musíte vybrať položku

Ďalši krok

Grafický návrh

Grafický návrh LOGO

+49€ za 1 logo

Grafický návrh (Vektor) 1hod

Grafický návrh (Vektor) 1hod

Grafický návrh na mieru

+99€ za 1 web stránku

Ak chcete pokračovať, musíte vybrať položku

Ďalši krok

Tvorba web stránky

MINI WEB

+Portfolio +Kontaktný formulár +Stručný popis +Responzívny dizajn

IDEAL WEB

+MINI +GDPR/Cookie panel +Odber noviniek (Newsletter) +Základné SEO nastavenia

PROFI WEB

+IDEAL +Grafický návrh na mieru +Rezidentná ochrana na 1 rok +Inštalácia Google Analytics +Záloha web stránky a databázy 1x

GRAFIKA

Tvorba grafického návrhu loga, vizitiek, plagátov, bannerov, nálepiek,...

Ak chcete pokračovať, musíte vybrať položku

Ďalši krok

Funkcie a služby


Optimalizácia pre vyhľadávače


Predávajte produkty alebo služby online


Originálny pútavý obsah. Opravy a štylizácia textu


Tvorba grafického návrhu loga, vizitiek, plagátov, bannerov, nálepiek,...


Súhlas GDPR (EU) a cookie +29€


Viacjazyčná verzia web stránky (EN, DE,...) od 99€ za 1 jazyk

Ak chcete pokračovať, musíte vybrať položku

Ďalši krok

Ďalšie funkcie a služby

Rezidentná ochrana

+ 49€ na 1 rok

Online chat

+49€ (Messenger, Whatsup...)

Newsletter formulár

+29€ (Kontaktný, Odber noviniek)

Zákaznícky účet

+49€ (registrácia, účet)

PopUp okno

PopUp okno (Registračný, objednávkový, zľavový, odber noviniek formulár) +49€

Slider

+49€ (Pohyblivá galéria obrázkov )

Ak chcete pokračovať, musíte vybrať položku

Ďalši krok

Konečné náklady

Konečná odhadovaná cena je:


Summary

PopisInformácieMnožstvoCena
Zľava:
Celkovo :

POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU