Logo a značka

Každý vie, čo je to logo. Je to ten tvar, ktorý reprezentuje Vašu spoločnosť. Vytvorením jedinečného loga Vašej spoločnosti môžete získať pozornosť a lojalitu Vašich zákazníkov. Jednoducho povedané, kľúčovým faktorom k úspechu pre Vašu spoločnosť je Vaša značka. Ak chcete vytvoriť skvelú značku, musíte zistiť tri kľúčové pojmy:

LOGO - BRANDING - IDENTITA ZNAČKY

Zakladáte si novú firmu a nemáte logo alebo vlastnú značku?. Vytvoríme Vám grafický návrh, ktorý môže mať variabilné využitie (vizitka, hlavička pre dokumenty, faktúry, nálepky na auto, tlač pozvánok, menovky, kancelárske potreby, podtlač textílie, reklamné predmety, …). Reklamné predmety s Vašim logom a značkou môžu slúžiť ako dar alebo pozornosť pre Vašich verných klientov. Grafický návrh loga a značky vieme vytvoriť na rôzne druhy podkladov (tmavé, svetlé, farebné,…) vo vektorovej kvalite.

Effective Digital Consultancy Strategy

Pred samotnou realizáciou loga, s klientom vopred  prediskutujeme všetky detaily grafického návrhu. Je dôležité si zadefinovať jeho zámer, tvar a obsah loga. Pri tvorbe samotného loga je potrebné upresniť farebný vzor (RAL), druh písma (Font) a rozloženie loga samotného. Snažíme sa odlíšiť klienta od konkurencie a preto je analýza konkurencie dôležitou súčasťou tvorby každého loga. Začiatok tvorby každého loga sa väčšinou začína na papieri. Užitočnou technikou, ako zozbierať nápady, je brainstorming a následné vypísanie si kľúčových slov. Samozrejme, všetko závisí od konkrétneho projektu. Logo však v tejto fáze nekončí len na papieri. Aby bolo efektívne a využiteľné bez straty kvality, je podstatné, aby bolo zvektorizované.

Logo musí byť na prvý pohľad výstižné. Klientovi sú predstavené návrhy loga na odsúhlasenie v rôznych farebných prevedeniach podľa výberu.Di­zajn loga by mal byť pre­dov­šet­kým pris­pô­so­bený cha­rak­teru pro­duk­tov a slu­žieb, ktoré firma po­núka tak, aby oslo­vil cie­ľovú sku­pinu zá­kaz­ní­kov. Roz­ho­du­júcu úlohu však nehrá iba gra­fické spra­co­va­nie a typ písma, ale aj farba loga. Preto s klientom už pred začiatkom tvorby loga diskutujeme o druhu písma a farbách, ktoré by mali byť použité v návrhu. Pre informácie sme vytvorili pre Vás vzorkovník základných odtieňov farieb (RAL). Hotový LOGO návrh obdržíte v troch farebných prevedeniach (podľa dohody), vo vektorovom a rastrovom formáte.

TVORBA WEB STRÁNKY KTORÁ VÁS BUDE REPREZENTOVAŤ

Povedzte nám o svojej stránke

Pomôžeme Vám preniesť Vaše podnikanie na internet a rozvíjať ho pre zlepšenie výsledkov.

Naša agentúra je perfektným partnerom pre úspešné obchodné partnerstvo.

Odporúčania

VIDIEŤ VŠETKY