Kategória Import/Export produktov

Funkcia import/export produktov umožňuje majiteľom obchodov jednoducho prenášať veľké objemy údajov o produktoch medzi rôznymi platformami alebo vykonávať hromadné zmeny v katalógu produktov.