Zvýhodnené SEO balíky

Máte možnosť využiť cenovo zvýhodnenú ponuku SEO balíkov od základných až po mesačný paušál.

Základné SEO

49 €

Základné SEO nastavenia na 1 web stránku

SEO PRO

99 €

Detailné nastavenia SEO, pre produkty a služby na 1 mesiac

Optimalizácie pre vyhľadávače

199 €

Optimalizácia komplet web stránky, inštalácia SEO doplnkov

Ako postupujeme pri SEO optimalizácii web stránky

Analýza web stránky

Na začiatku spravíme analýzu Vašej webovej stránky, skontrolujeme chyby a určíme služby, ktoré sú pre Vás najvhodnejšie.Po vybratí vhodnej služby sa začína proces SEO optimalizácie.

SEO optimalizácia

On Page úpravy (úpravy v zdrojovom kóde) - Prístupnosť pre vyhľadávacie roboty - Validácia zdrojového kódu (podľa štandardu W3C) - Úprava štruktúry obsahu, textov (copywriting) - Úprava navigácie - Prelinkovanie webu (interné odkazy) - SEO Friendly URL (mod rewrite) - Úprava netextových prvkov stránky (obrázky, …) - Úprava meta tagov stránky - Ďalšie potrebné úpravy pre SEO

Report a výsledky

Po dokončení SEO optimalizácie, Vám pošleme súhrnný report – zoznam, z ktorého je presne vidieť, aké odkazy, v akom množstve, na aké kľúčové slová kam a kedy sa vytvárali. Všetky dané zmeny a práce, ktoré boli na stránke vykonané budú zahrnuté v reporte, teda v konečnej správe.